4 augustus 2016

Groep 3

Welkom bij groep 3

Belangrijke berichten en actuele informatie communiceren we via Parro!

Organisatie

Maandag: juf Aloussia
Dinsdag: juf Aloussia
Woensdag: juf Aloussia
Donderdag: juf Annelies
Vrijdag: juf Annelies

 

Via informatiebrieven krijgen de ouders meer te horen over waar wij aan werken in groep 3. Mochten er nog vragen zijn dan mag u altijd een bericht sturen via Parro.

Sommige leerlingen vinden het fijn om thuis te oefenen met het lezen en rekenen. Iedere leerling krijgt een thuislogin voor Veilig Leren Lezen. Ook zal er geregeld een kopie mee naar huis worden gegeven om te oefenen met het lezen. Het maken van leeskilometers is erg belangrijk voor het leesproces van uw kind. Op de website van Zwijsen kunt u tips vinden op het gebied van lezen: https://www.zwijsen.nl/inspiratie-voor/ouders/.

Wanneer u met rekenen wilt oefenen kunt u in de informatiebrief van de betreffende periode lezen aan welke doelen wij op dat moment werken. Ook zullen er in de informatiebrief zo nu en dan tips worden gegeven rondom oefenen met rekenen voor thuis. 

Naast het werken (rekenen, lezen, spelling, schrijven, etc.) maken we in groep 3 ook tijd vrij om te spelen. Zo kiezen we nog via het kiesbord en spelen we buiten. Daarnaast hebben we het thematisch werken. Dit houdt in dat we 1 middag in de week aan een bepaald thema werken. We werken aan dit thema van vakantie tot vakantie. Via de informatiebrieven en Parro brengen we u op de hoogte van het thema dat op dat moment centraal staat.

Gym
Op donderdag gaan wij naar Sporthal De Kuil om te gymmen. De kinderen krijgen daar gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.