4 augustus 2016

Groep 2

Welkom bij groep 2

Belangrijke berichten en actuele informatie communiceren we via Parro!

Organisatie

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

* Op dinsdag en donderdag sporten wij in het speellokaal.
Geeft u sportschoenen mee.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

 • Kleurenmonster
 • Feest:
  Kikker en een heel bijzondere dag
  Sinterklaas
  Kerst
 • Bouwen met Sam
 • Fabriek/voedsel:
  Boer Boris gaat naar oma
 • Kriebelbeestjes

Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Digikeuzebord:

Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes, i-pads e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkeld het kind zich in de taal. Door woordbeelden, pen en papier toe te voegen aan de hoeken zijn kinderen bezig met beginnende geletterdheid.

Taal / woordenschat:

In de kring worden er taalspelletjes gedaan, er wordt geluisterd naar elkaars verhalen en er wordt voorgelezen.
Zo werken we aan de verschillende domeinen van taal.
Een keer in de week hebben we een letterles. In deze les wordt er telkens een nieuwe letter aangeboden. De letter die centraal staat is gekoppeld aan het thema.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. Dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we verhalen uit de bijbel.