16 augustus 2023

Groep 2/3

Welkom bij groep 2/3

Belangrijke berichten en actuele informatie communiceren we via Parro!

Organisatie

Maandag: juf Annelie en juf Anita
Dinsdag: juf Romy
Woensdag: juf Romy
Donderdag: juf Annelie
Vrijdag: juf Romy en juf Anita

Gym

Groep 2 sport op maandag en vrijdag in het speellokaal. Geeft u sportschoenen mee?

Groep 3 gaat op donderdag naar sporthal De Kuil om te gymmen. De kinderen krijgen daar gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen sporten in sportkleding met sportschoenen.

Thema’s

Wij werken in de klas aan de hand van een thema, dit doen we van vakantie tot vakantie. Ook groep 3 werkt 1 middag per week aan hetzelfde thema. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:

  • Bij mij thuis
  • Op zoek naar de herfst
  • De astronaut
  • Ridders en kastelen
  • Supertess in het circus

Middels nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijsaanbod.

Door thematisch te werken werken gaan we in op de belevingswereld van het kind en geven we betekenis aan een activiteit. Hierdoor is een kind meer betrokken bij de les en zal het kind meer leren. Door de bemiddeling van de leerkracht wordt het kind hierin gestuurd.

Digikeuzebord:

Wij werken met het digikeuzebord. Kinderen kiezen, d.m.v. het digibord, zelf een activiteit uit om daar mee aan de gang te gaan. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan het thema waaraan we op dat moment werken. Activiteiten waaruit kinderen kunnen kiezen zijn: diverse hoeken, ontwikkelingsmateriaal uit de kast, knutselwerkjes e.d.

Ontdekkend leren:

Spelen is leren! En door uitdagende hoeken aan te bieden prikkelen we de nieuwsgierigheid van het jonge kind.
De hoeken worden elk nieuw thema weer veranderd om het kind te blijven prikkelen en uit te dagen. De hoeken die we aanbieden zijn: huishoek, timmerhoek, knutselhoek, thema-hoek en de bouwhoek. Door met elkaar te praten ontwikkeld het kind zich in de taal.

Godsdienst:

De ochtenden worden op christelijke wijze geopend door het gebed. Maandag, woensdag en vrijdagdag vertellen we verhalen uit de bijbel. We gebruiken hiervoor de methode kind op maandag. Daarnaast zingen we allerlei christelijke liedjes.

Groep 3:

Sommige leerlingen vinden het fijn om thuis te oefenen met lezen en rekenen. Ieder kind krijgt een thuislogin voor Veilig Leren Lezen. Ook zal er geregeld een kopie mee naar huis worden gegeven om te oefenen met lezen. Het maken van leeskilometers is erg belangrijk voor het leesproces van uw kind. Op de website van Zwijsen kunt u tips vinden op het gebied van lezen: Ouders – Uitgeverij Zwijsen.

Wanneer u met rekenen wilt oefenen kunt u in de informatiebrief van de betreffende periode lezen aan welke doelen wij op dat moment werken. Ook zullen er in de informatiebrief zo nu en dan tips worden gegeven rondom oefenen met rekenen voor thuis.

Naast het werken (rekenen, lezen, spelling, schrijven, etc.) maken we in groep 3 ook tijd vrij om te spelen. Zo kiezen we nog via het kiesbord en spelen we buiten.