31 augustus 2016

Identiteit

Christelijke Basisschool De Vlucht Logo
De Vlucht is een Christelijke basischool. Dit is al te zien in ons logo. Als symbool is gekozen voor de duif die in het christelijk geloof een belangrijke rol speelt. Het christelijk karakter wordt versterkt door de hoofdletter ‘U’ als uitgangspunt in het beeld te gebruiken. Immers, God, aangesproken met U, is de basis van ons geloof. Vanuit deze bron worden de leerlingen langs verschillende wegen, groeiend van klein naar groot, voorbereid op hun verdere schoolloopbaan. Dit wordt weergegeven door de 3 lijnen die vanuit de ‘U’ vertrekken en ‘overgaan’ in het eigenlijke beeldmerk: de duif. Hiermee wordt eveneens een zekere mate van beweging aangegeven: De Vlucht staat midden in de samenleving, is dynamisch en volgt nauwlettend de nieuwste ontwikkelingen.

Missie


Onze missie “Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten” is gebaseerd op de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25.

Hierin zien wij ieder mens als een uniek schepsel van God met eigen gaven en talenten.

 

 

Praktisch


190px-christianity_symbols-svg
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed. Daarbij worden ook psalmen of gezangen / liederen gezongen.

Driemaal per week wordt een verhaal uit de bijbel verteld, waarbij we voor de keuze van de verhalen  in groep 1 t/m 8 gebruik maken van Kind op Maandag. In alle groepen wordt volgens het rooster van KoM elke week 3 keer een verhaal verteld op het niveau van de groep. Na 8 jaar zijn al de verhalen aangeboden/verteld.
Verder vindt elk jaar een christelijke viering plaats voor alle groepen. (Pasen of Kerst)   Daarnaast vieren we gezamenlijk dankdag en biddag.

Op maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. Dit geld gaat naar onze twee pleegkinderen (via World Vision) of naar onze adoptieschool in Peru. Zo geven we ook praktisch vorm aan ons geloof. Natuurlijk zingen we ook veel christelijke liedjes op school. We zingen liederen die bij het Bijbelverhaal passen, maar ook zingen we samen het ‘lied van de maand’ en de ‘psalm van de maand’.